Lai precizētu izmaksas, sazinieties rakstot uz norādīto e - pastu vai zvanot uz norādīto tel.nr. sadaļā- kontakti.